جهت انبار مواد اولیه ، محصول و قطعات قابل اجرا در ارتفاعات و ابعاد و اندازه های مختلف متناسب با مکان و کاربری مناسب جهت اقلام سنگین سهولت در بارگزاری به صورت لیفتراک

 

درج دیدگاه