امروزه بیشتر زمان ما در داخل بناها سپری می گردد و بهینه سازی فضای داخلی ساختمانها به منظور انجام فعالیت های
روزمره یعنی زندگی و کار ، علوم جدیدی را پایه گذاری کرد به نام طراحی و معماری داخلی .
برای یک طراحی خوب باید دو اصل مهم را در نظر داشت اول آنکه کاربری فضایی که آن را طراحی می کنیم چیست و
دوم آنکه می خواهیم این طراحی چه احساس . تاثیری روی استفاده کننده از آن فضا را داشته باشد. در طراحی داخلی
باید عناصر گوناگونی را از جمله  :  رنگ ، نور ، فرم ، بافت ، کف ، سقف ،  دیوارها ، عناصر تزیینی و .. را مد نظر
قرار داد. باید دانست طراحی داخلی ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی و روانی انسانها دارد و فضاهای داخلی باید بسته
به نوع کاربری ، طراحی خاص خود را داشته تا کاربر با آرامش و آسودگی زیادی به زندگی یا کار در آن بپردازد .
از این رو با توجه به اهمیت این دانش در فضاهای مختلف ، بر آن شدیم تا این شرکت را با بهره گیری از متخصصین این
فن تاسیس کنیم و در موضوع طراحی و اجرا  ارائه خدمت نماییم .
باید دانست طراحی ارتباط منطقی میان : نورپردازی ، رنگ آمیزی و انتخاب متریال و فرم مناسب در فضا می باشد و این
کار تخصصی و حرفه ای می باشد .

_ طراحی داخلی فروشگاهی و مکان های تجاری

_ طراحی داخلی کافی شاپ ها و رستوران ها

_ طراحی داخلی مطب ها

_ طراحی داخلی مکان های اداری

درج دیدگاه