شرکت پارس الوند جهت تکمیل نمودن محصولات خود و پاسخ به تمامی نیازهای فروشگاه ، متعلقات جانبی نظیرانواع اکسسوریها ، جاکارتی ، حفاظ طبقات و انواع هنگرها را جهت بهبود کاربری قفسه ها و سیستم های ورودو خروج فروشگاه که شامل گروه لوله های هدایت مشتری جهت تفکیک نمودن فضا و گردون ورودی جهت ورود می باشد را ارائه می نماید.

درج دیدگاه