ساخته شده از فلز با رنگ پودری الکترو استاتیک دارای حفاظ مخصوص و جاکارتی دارای پاخور به رنگ دلخواه در طولهای ۵۰ و ۱۰۰ سانتی

درج دیدگاه