در دو نوع قفسه بندی و به صورت استند قفسه ها با بازویی زاویه دار استندها از جنس پروفیل و ورق آهن رنگ شده با رنگ پودری الکترو استاتیک به صورت شیبدار متحرک و قابل تنظیم

درج دیدگاه