۱- در حالت استاندارد ۱۰۰ * ۲۲۰ سانتی با ۶ طبقه در هرطرف
۲- قفسه ها از ورق ۲/۵ میلی با رنگ پودری الکترو استاتیک
۳- ضخامت کفی از ورق ۰/۸ میلی که در لبه ها دوبل شده
۴- پشتی از ورق ۰/۶ میلی
۵- استفاده از تاج و پاخور رنگی جهت زیبایی قفسه ها
۶- وجود حفاظ طبقات و جاکارتی از نوع ایتالیایی و یا معمولی
۷- طبقات در دو حالت صاف ۹۰ درجه و شیبدار

 

درج دیدگاه