چارت فروشگاهی و گردش کار در فروشگاه

چارت فروشگاهی و گردش کار در فروشگاه

چارت فروشگاهی و گردش کار در فروشگاه

جهت راه اندازی فروشگاه باید ابتدا پیکره بندی فروشگاه و گردش کار در فروشگاه را دانست

در صورت عدم آشنایی با جارت فروشگاهی و گردش کار همانند کلاف سر درگم خواهیم بود که نمی دانیم از کجا شروع کنیم و سئوالات متعدد در ذهن ما بدون جواب باقی خواهد ماند

لذا بهتر آن است تا ابتدا با پیکره بندی فروشگاههای زنجیره ای آشنا شویم تا بتوانیم نقطه شروع کار فروشگاهی را آغاز نماییم.

برای ایجاد فروشگاه بعد از در نظر گرفتن شاخصهای فروشگاهی و انتخاب محل در روی نقشه وتصمیم گیری برای نوع فروشگاه که در چه گسترهای فعالیت می کند آیا بصورت فروشگاه زنجیره ای است با شعب مختلف یا یک فروشگاه بزرگ می باشد یا یک فروشگاه محلی کوچک باید به وزارت بازرگانی مراجعه نمود ومجوز تاسیس را بنابر درخواست اخذ نمود

باید توجه داشت صدور مجوز برای هر کدام از آیتمهای بالا  شرایط خاصی را دربر میگیرد

برای ایجاد فروشگاه زنجیره ای داشتن شرکت که فعالیت آن بعنوان تاسیس فروشگاه زنجیره ای است الزامی می باشد

تعداد اعضای هیئت مدیره بسته به تعداد سهامداران دارد که این اعضا پس از جلسه یک نفر را به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت معلوم یا نا معلوم انتخاب میکنند این فرد می تواند از اعضای هیت مدیره باشد یا شخص دیگری باشد

پس بالا ترین نهاد تصمیم گیری در یک شرکت مصوبات هیئت مدیره است

مدیر عامل در واقع اجرا کننده مصوبات هئت مدیره ورهبری مجموعه جهت رسیدن به اهداف کلی شرکت می باشد

در چارت سازمانی یک شرکت بعد از مدیرعامل میتوان به معاونین ویا مدیران ارشد آن مجموعه اشاره نمود

در چارت سازمانی فروشگاه زنجیره ای وجود چهار معاون یا مدیر ارشد به چشم می خورد

مدیر مالی واداری

مدیر بازرگانی

مدیر توسعه وبرنامه ریزی

مدیر انفورماتیک

هر کدام از این مدیریتها در جایگاه خود بسیار مهم  ودارای زیرمجموعه می باشند

حوضه مالی واداری شامل دو بخش می باشد قسمت مالی و قسمت اداری

قسمت مالی خود به بخشهای کوچکتر تقسیم میگردد

حسابداری امور شعب

درباره کاربر
susha

درج دیدگاه